<
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس

آرشیو اخبار

بنابه گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، نیروگاه زاگرس کوثر با همت تمامی پرسنل خود موفق به کسب رتبه های برترذیل در پاییز ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر و به نقل از دبیر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیروگاه، در سال 1397 تعداد 12 جلسه با ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر،

همزمان با تحویل سال 1398 هجری شمسی مهندس حیدر عباسی؛ مدیر عامل شرکت با حضور در نیروگاه، ضمن دیدار با همکاران محترم شیفت ( بهره برداری، حر ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه با حضور دکتر محمد جعفری مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگ ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 در آیینی با حضور مهندس حیدر عباسی مدیرعامل و دکتر ذبیح ادامه

<p>به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، مراسم تقدیر از از نفرات برتر ایمنی نیروگاه زاگرس کوثر با حضور مهندس حیدر ادامه

همایش پیاده روی خانوادگی کارکنان نیروگاه زاگرس کوثرهمزمان با هفته درختکاری درمسیر زیبای اختصاصی پیاده‌روی پارک شرقی طاقبستان کرمانشاه اجر ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به مناسبت روز درختکاری، تعداد 100 اصله نهال مثمر توسط همکاران شرکت در فضای پیش بین ادامه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر، به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن یک دوره مسابقه ورزشی سه گانه شامل ادامه

صفحات